Zákaznická podpora:739 021 381mediko@mediko-ots.cz

Kvart Plus 500 ml s rozprašovačem

Kód: 1067
Neohodnoceno
180 Kč –6 %
Kvart Plus 500 ml s rozprašovačem
180 Kč –6 % 170,01 Kč / ks 140,50 Kč bez DPH 170,01 Kč / 500 ml
Vyprodáno

Rychlá dezinfekce ploch postřikem.

Detailní informace

Detailní popis produktu

rychlá dezinfekce postřikem, balení: 12ks

Signální slovo:        NEBEZPEČÍ 

Standardní věty o nebezpečnosti:  Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.  Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal v povoleném zařízení. 

Obsahuje: Obsahuje D-LIMONENE. Může vyvolat alergickou reakci.

Účinné látky: propan-2-ol 55,9g/100g, bifenyl-2-ol 0,45g/100g, kvartérní amoniové sloučeniny, C12-16-alkyl(benzyl)dimethylamonium-chloridy 0,54g/100g,  

Pomocné látky: konzervační činidlo: 2-brom-2nitro-1,3-propandiol,parfém, D- Limonene, Linalool.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Pro dezinfekci ploch a povrchů
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: